Editienummering

Sinds de start van het maandblad Philatelie in januari 1922 zijn er meerdere fouten gemaakt in de doorlopende nummering van de edities. Daarbij gaat het niet alleen om het overslaan van nummers, maar ook om dubbelgebruik in opvolgende edities.
Nadat was overgestapt van 12 edities per jaar naar 11 is men de bladen binnen elke jaargang blijven nummeren van 1 t/m 12. Hierbij zijn steeds twee maandnummers samengevoegd voor de zomereditie. Doordat in de loop der jaren hierin wisselingen hebben plaatsgevonden zijn er jaargangen met een zomereditie met maandnummer 6/7, maar ook 7/8 en 8/9 komen voor.
Met de editienummering is hierbij ook wisselend omgegaan. Er zijn jaren met 11 nummers waarin de gecombineerde zomereditie twee editienummers kreeg, alsof het twee bladen betrof. Later is men overgestapt op het geven van één editienummer per gecombineerde zomereditie.
Maar ook de aanduiding van het 1000e nummer klopt niet. Dit was niet het februari nummer van 2011, maar het april nummer.
Op deze pagina wordt een volledig overzicht gegeven van de afwijkingen in de jaargang- en editienummers en van de zomeruitgaven die een dubbel editienummer hebben gekregen.
Op de webpagina’s van de jaargangen wordt bij elke editie het nummer vermeld zoals dat in de editie zelf is gebruikt.

Overzicht van afwijkingen in de periode 1922 t/m heden
A    In de jaargangnummering
77   Ontbreekt: 1999 is 76, vanaf 2000 78 e.v.

B    In de editienummering
423   Dubbel gebruikt nummer voor 1959-11 en 1959-12 (= 424).
425   Dubbel gebruikt nummer voor 1960-1 en 1960-2.
477 t/m 483   Overgeslagen in 1964 (waren als 774 t/m 780 genummerd)
484 t/m 487   Overgeslagen in 1965 (waren als 781 t/m 784 genummerd)
563   Overgeslagen nummer bij zomereditie 1971-7/8 (werd 562/564).
588   Overgeslagen nummer voor 1973-10 (werd 589).
637   Overgeslagen nummer voor 1978-3 (werd 638).
649   Dubbel gebruikt nummer voor 1979-3 en 1979-4.
650   Overgeslagen nummer voor 1979-4.
664   Dubbel gebruikt nummer voor 1980-7/8 en 1980-9.
665   Overgeslagen nummer voor 1980-9.
717   Overgeslagen nummer in 1985.
730   Is vermeld als nummer 930 in 1986-5.
731   Is vermeld als nummer 931 in 1986-6.
732   Is vermeld als nummer 932 in 1986-7/8.
733   Is vermeld als nummer 933 in 1986-9.
768   Overgeslagen nummer voor 1989-11.
773   Overgeslagen nummer voor 1990-4.
774 t/m 780   onjuist gebruikte nummers in 1964.
774   Dubbel gebruikt nummer voor 1990-4 en 1990-5.
781 t/m 784   onjuist gebruikte nummers in 1965.
897   Overgeslagen nummer in 2001.
898   Dubbel gebruikt nummer voor 2001-7 en 2001-8/9.
918   Dubbel gebruikt nummer voor 2003-6 en 2003-7/8.
928   Dubbel gebruikt nummer voor 2004-6 en 2004-7/8.
930   Overgeslagen nummer in 2004.
940   Dubbel gebruikt nummer voor 2005-7/8 en 2005-9.
943   Overgeslagen nummer in 2005.
944   Dubbel gebruikt nummer voor 2005-12 en 2006-1.
971   3x gebruikt nummer voor 2008-6, 2008-7/8 en 2008-9.
976   Overgeslagen nummer in 2009.
977   Overgeslagen nummer in 2009.

C    Edities met dubbel editienummer:
1940-7/8 met nummers 223/224
1945-46-5/6 met nummers 263/264
1945-46-9/10 met nummers 267/268
1958-7/8 met nummers 406/407
1971-7/8 met nummers 562/564