Filatelie, de cd-rom

Het ontstaan
De jaargangen van het maandblad zijn vanaf het begin in 1922 tot en met 2003 uitsluitend als papieren uitgave beschikbaar geweest. Papier was tot dat moment ook de enige (officiële) vorm van archivering en naslagmogelijkheid van het maandblad, zowel voor de verzamelaars thuis als in veel (verenigings)bibliotheken.
In de zomer van 2005 werd door de SNMP een cd-rom uitgegeven met daarop een pdf-bestand van de al eerder op papier verschenen gehele jaargang 2004. Deze cd-rom was hiermee de eerste vorm van een digitaal naslagwerk van het blad Filatelie. Ook de daarop volgende jaargangen zijn op cd-rom uitgegeven tot en met de jaargang 2020.
Na het verschijnen van de eerste cd-rom werd de jaarlijkse cumulatieve index niet meer in het tijdschrift geplaatst maar uitsluitend als apart pdf-bestand op de cd-rom gezet. Wie een papieren exemplaar van de index wenste kon die tegen betaling van de portokosten bestellen. Met ingang van de jaargang 2008 is helemaal gestopt met het opstellen van een cumulatieve index.
Vanaf het begin van de cd-roms werden deze aangeboden via het blad Filatelie en tijdens beurzen. Zij werden verkocht tegen kostprijs + eventuele portokosten.
Mede omdat de cd-rom technisch een steeds meer achterhaald product werd nam de belangstelling ervoor af. Daarom is na het verschijnen van de cd-rom 2020 in 2021 besloten om te stoppen met dit product en over te stappen naar het internet als nieuwe, kosteloze, archiefvorm.

Gegevens
Voor de 17 cd-roms die in totaal zijn verschenen geldt:

  • Uitgever: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie
  • Idee en realisatie: René Hillesum Filatelie, in samenwerking met Escalona Computing (menu-interface).
  • Oplagen:
    2004 t/m 2013 500 stuks
    2014 t/m 2020 250 stuks

cd-rom 2004

Er zijn cd-roms uitgegeven van de jaren 2004 t/m 2020

cd-rom 2020