Hoofdredacteuren

Binnen het maandblad wordt vanaf het begin het redactiewerk uitgevoerd door meerdere personen. Met dien verstande dat steeds één persoon de functie van hoofdredacteur vervult en de kopij voor elk nummer samenstelt. Daarnaast functioneert een aantal rubrieksredacteuren die zich beperken tot het leveren van artikelen over een specifiek aandachtsgebied. De diverse rubrieken verschijnen niet allemaal maandelijks. Afhankelijk van het onderwerp kan de frequentie flink verschillen.
In onderstaand overzicht staan de hoofdredacteuren van het eerste uur tot heden, met hun werkperiodes. Hierbij zijn de maanden vermeld van het eerste en het laatste nummer dat door hen als hoofdredacteur is samengesteld.

Johannes Derk van Brink
januari 1922 – maart 1939
hoofdredacteur 1

Wiecher Geert Zwolle
april 1939 – mei 1940
hoofdredacteur 2

Jean Jacques Deggeler
juni 1940 – september 1940
hoofdredacteur 3

Willem Gerardus de Bas
oktober 1940 – 1944
hoofdredacteur 4

Jan Hendrik van Peursem
september 1945 – maart 1948
hoofdredacteur 5

Johannes Caspar Norenburg
april 1948 – oktober 1960
hoofdredacteur 6

Albert Boerma
november 1960 – december 1965
hoofdredacteur7

Adriaan Gilles Coenraad Baert
januari 1966 – december 1968
hoofdredacteur8

Albert Boerma
januari 1969 – april 1987
hoofdredacteur 9

Aad Knikman
mei 1987 – juni 2009
hoofdredacteur 10

Frits Njio
juli 2009 – maart 2013
hoofdredacteur 11

René Hillesum
april 2013 – december 2022
hoofdredacteur 12

Gerrie Coerts
januari 2023 – heden
hoofdredacteur 13