Hulp / FAQ

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:

Voor overige vragen, of als u technische problemen ondervindt met de website, kunt u contact opnemen met de webbeheerder via e-mail


Abonnee

Overal waar op deze Editie-website het woord ‘abonnee’ wordt gebruikt bedoelen wij hiermee een (rechts)persoon die een lopend abonnement heeft op ons tijdschrift Filatelie. Voor het bezoeken van deze website is geen aparte vorm van abonnement nodig. De website is voor iedereen vrij toegankelijk.
NB: De abonnementenadministratie van het tijdschrift Filatelie heeft geen enkele bemoeienis met onze websites.
Binnen deze editie-website is een klein deel van de informatie afgeschermd. Alleen onze abonnees kunnen zich, uitsluitend via deze website, registreren om toegang te krijgen tot die afgeschermde informatie. Dat proces staat ook volledig los van de abonnementenadministratie, zowel wat betreft de handelingen hiertoe als wat betreft de opslag van de door u ingevulde gegevens voor de registratie zelf.
Terug naar boven


Registreren

Om de pdf-bestanden van de niet openbaar vrijgegeven jaargangen te kunnen openen is registratie noodzakelijk. Dat is een éénmalige procedure die alleen actuele abonnees op het tijdschrift Filatelie kunnen doorlopen. Na opzegging van het abonnement vervalt ook de registratie op deze website en daarmee dus de toegang tot de afgeschermde jaargangen.
Voor de registratie dient u een aantal gegevens in te vullen in het formulier dat u via de menukeuze ‘Abonnees/Registreren’ kunt vinden. Na het verzenden vindt controle van die gegevens plaats. Wij willen er met nadruk op wijzen dat deze registratieprocedure volledig los staat van de echte abonnementenadminstratie. Dat betekent dat u bij problemen met de registratie voor deze website uitsluitend contact hoort op te nemen met de webbeheerder. Dat kan via e-mail .
De gegevens die u voor de registratie invoert worden uitsluitend op deze website bewaard, zonder koppeling met de hoofdwebsite. Er worden ook geen extra gegevens over u opgeslagen dan die u zelf bij de registratie opgeeft.
Voor uw registratiegegevens binnen deze website geldt hetgeen dat in ons Privacybeleid is beschreven onder het punt b) Gegevensverwerker.
Terug naar boven


Registratie vervallen

Maandelijks wordt gecontroleerd of alle registraties nog aan de gestelde voorwaarden voldoen. Als een registratie hier niet meer aan voldoet, dan vervalt zo’n registratie en worden alle daarbij horende gegevens uit de database verwijderd.
Er zijn drie situaties waardoor uw registratie kan vervallen:

 • Door beëindiging van uw abonnement.
  Bij de maandelijkse controle vervallen alle registraties die op basis van een opgezegd abonnement liepen.
 • Door wijziging van uw abonnement.
  Uw abonneenummer is gekoppeld aan het lopende abonnement. Als u bijvoorbeeld een abonnement heeft via een vereniging en u gaat over op een individueel abonnement, dan veranderen hierdoor zowel uw abonneenummer als de wijze waarop u bent geabonneerd. Bij de maandelijkse controle vervalt daardoor uw registratie op basis van het oude abonneenummer. Als u op basis van uw nieuwe abonnement ook weer toegang wilt krijgen tot de vier laatste jaargangen, dan dient u zich daarvoor opnieuw te registreren, met opgave van uw nieuwe abonneenummer en de nieuwe abonnementsvorm.
 • Op uw verzoek.
  Als u zelf de registratie wilt beëindigen dan kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de webbeheerder via e-mail .

Voor alle drie hierboven genoemde situaties geldt dat de eerder door uzelf opgegeven oude registratiegegevens uit onze website-database worden verwijderd. Dit staat volledig los van uw gegevens in onze abonnementenadministratie op maandblad Filatelie.
Terug naar boven


Inloggen en uitloggen

Inloggen: Onder de menutab Abonnees staat deze optie als eerste genoemd. Inloggen kunt u vanuit elke pagina van deze website. Na het inloggen komt u altijd weer op dezelfde pagina terug.
Uitloggen: Op dezelfde wijze kunt u ook weer uitloggen.
Als u de website verlaat, of het browserscherm sluit, dan vervalt uw inlogsessie automatisch.
Als uw sessie langer dan 2 uur duurt dan verschijnt een waarschuwingsscherm in beeld waarmee u opnieuw kunt inloggen. Ook dan komt u gewoon terug op de pagina waar u bezig was.
Terug naar boven


De pdf-bestanden

De binnen deze website opgenomen pdf-bestanden hebben allemaal een resolutie van 300dpi en zijn te downloaden.
De meeste bestanden hebben, door de hoge resolutie, een gemiddelde grootte tussen 60MB en 120MB. Dit kan de laadtijd van het bestand sterk beïnvloeden. Tijdens het laden verschijnt de voorpagina meestal direct op uw scherm, wacht met verder scrollen altijd totdat het bestand volledig is ingeladen.
Afhankelijk van het apparaat waarmee u de website bekijkt én de browser die u hierbij gebruikt kunnen er verschillen zijn in de wijze waarop een en ander werkt.

 • Via elke browser kunt u onze pdf-bestanden openen. Voor het tonen daarvan zijn er wel verschillen tussen de diverse browsers. Er zijn browsers waarbij u zelf kunt instellen of bestanden binnen de browseromgeving zelf worden geopend of dat u dat liever in een apart leesprogramma wilt doen, zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.
  Het laden en openen van de bestanden verloopt binnen de browseromgeving soms wat trager dan binnen een speciaal pdf leesprogramma.
 • Niet elke browser toont standaard een knop om het bestand te downloaden, maar er zijn ook browsers die standaard elk bestand direct downloaden bij het openen. Door de grootte van de bestanden kan dat veel en wellicht ongewenst werkgeheugen, opslagruimte en bandbreedte kosten. Dit kan hinderlijk zijn als u het nummer alleen maar even wilt ‘doorbladeren’.
 • Niet elke browser geeft in de eigen pdf-weergavemodus een zoekvak weer.
NB: Vooral in de oudere jaargangen zal het zoeken naar bepaalde woorden lastiger zijn door de spellingswijzigingen in de loop der jaren. Datzelfde geldt ook voor geografische namen.
Bij de meeste browsers kunt u de werking met betrekking tot openen en/of downloaden zelf aanpassen via instellingen.
Terug naar boven


Zoeken binnen deze website

Algemeen:

 • Het is niet mogelijk om vanuit een gewoon browserscherm te zoeken in de pdf-bestanden. Dat kan alleen wanneer u het pdf-bestand hebt geopend in een pdf-leesprogramma met die mogelijkheid.
 • De zoekfunctie binnen deze website zoekt alleen in de teksten van de webpagina’s en is niet hoofdlettergevoelig.
 • De zoekfunctie geeft resultaten weer waar een zoekterm geheel en/of gedeeltelijk in voorkomt.
 • Twee losse woorden zullen altijd als twee aparte zoektermen worden behandeld, een gekoppelde zoekterm opgeven is niet mogelijk.

U kunt op verschillende manieren een zoekterm invoeren:

 • Zoeken naar 1 woord: dan zult u uw zoekterm in alle gevonden resultaten donkergeel geaccentueerd zien staan.
 • Zoeken naar meer woorden tegelijk. Hier heeft u meerdere mogelijkheden.

  • Als u de ingevoerde termen alleen met een spatie scheidt zullen deze in de resultaten allemaal weer in donker geel worden geaccentueerd.
  • U kunt de zoektermen ook scheiden met het @teken (het teken tussen spaties zetten). Dan krijgen de woorden in de zoekresultaten ieder een eigen accentkleur. Dit werkt tot vijf verschillende woorden binnen één keer zoeken.
Terug naar boven


Cumulatieve index

Van de jaargangen 1922 tot en met 2007 werd een cumulatieve index opgesteld na het verschijnen van het laatste nummer van het jaar. Deze index werd meestal in een van de eerste edities van het volgende jaar in het blad opgenomen en bevatte niet alleen de titels van speciale artikelen, maar ook die van de vaste rubrieken. Daarnaast zijn veel persoons- en landsnamen opgenomen die in de edities van dat jaar waren genoemd.
De laatste index die in het blad zelf verscheen was die van 2004 in het nummer 2005-2. Met het verschijnen van de eerste cd-rom in de zomer van 2005, met daarop de jaargang 2004 in digitale vorm, werd de cumulatieve index voortaan als apart pdf-bestand op de cd-roms gezet. Wie een papieren exemplaar van de index wenste kon die tegen portokosten bestellen. Met ingang van de jaargang 2008 is helemaal gestopt met het opstellen van een cumulatieve index.
Voor de jaargangen 2008 tot heden is een vereenvoudigde cumulatieve index samengesteld door de inhoudsopgave van de nummers van elk jaar in een apart pdf-bestand op te nemen.
Van alle jaren waarvan een cumulatieve index bestaat zijn die pdf-bestanden in te zien en/of te downloaden. Dat kan zowel via de pagina Jaargangen (onderste tabellen) als via de pagina van de betreffende jaargang.
Terug naar boven


Evolutie van de covers

De eerste Philatelie
Nr 1 cover top

De nieuwste Filatelie
Nieuwste-editie

Tussenliggende nummers cover cover cover cover cover cover cover cover