Hulp / FAQ

Op deze pagina kunt u informatie vinden over de volgende onderwerpen:
Met de zoekbalk hiernaast kunt u gerichter op bepaalde woorden zoeken. De werking van deze zoekfunctie is beperkt tot deze hulppagina. Voor overige vragen, of als u technische problemen ondervindt met de website, kunt u contact opnemen met de webbeheerder via e-mail

Abonnee

Overal waar op deze Editie-website het woord ‘abonnee’ wordt gebruikt bedoelen wij hiermee een (rechts)persoon die een lopend abonnement heeft op ons tijdschrift Filatelie. Voor het bezoeken van deze website is geen aparte vorm van abonnement nodig. De website is voor iedereen vrij toegankelijk.
NB: De abonnementenadministratie van het tijdschrift Filatelie heeft geen enkele bemoeienis met onze websites.
Binnen deze Editie-website is een klein deel van de informatie afgeschermd. Alleen onze abonnees kunnen zich, uitsluitend via deze website, registreren om toegang te krijgen tot die afgeschermde informatie. Dat proces staat ook volledig los van de abonnementenadministratie, zowel wat betreft de handelingen hiertoe als wat betreft de opslag van de door u ingevulde gegevens voor de registratie zelf.
Terug naar boven


Registreren

Om de pdf-bestanden van de niet openbaar vrijgegeven jaargangen te kunnen openen is registratie noodzakelijk. Dat is een éénmalige procedure die alleen actuele abonnees op het tijdschrift Filatelie kunnen doorlopen. Na opzegging van het abonnement vervalt ook de registratie op deze website en daarmee dus de toegang tot de afgeschermde jaargangen.
Voor de registratie dient u een aantal gegevens in te vullen in het formulier dat u via de menutab ‘Abonnees’ kunt vinden. Na het verzenden vindt controle met de abonnementengegevens plaats. Wij willen er met nadruk op wijzen dat deze registratieprocedure volledig los staat van de echte abonnementenadminstratie. Dat betekent dat u bij problemen met de registratie voor deze website uitsluitend contact hoort op te nemen met de webbeheerder. Dat kan via e-mail .
De gegevens die u voor de registratie invoert worden uitsluitend op deze website bewaard, zonder koppeling met de hoofdwebsite. Er worden ook geen extra gegevens over u opgeslagen dan die u zelf bij de registratie opgeeft.
Voor uw registratiegegevens binnen deze website geldt hetgeen dat in ons Privacybeleid is beschreven onder het punt b) Gegevensverwerker.
Terug naar boven


Inloggen en uitloggen

Inloggen: Onder de menutab Abonnees staat deze optie als eerste genoemd. Inloggen kunt u vanuit elke pagina, na het inloggen komt u altijd weer op dezelfde pagina terug.
Uitloggen: Op dezelfde wijze kunt u ook weer uitloggen.
Als u de website verlaat, of het browserscherm sluit, dan vervalt uw inlogsessie automatisch.
Als uw sessie langer dan 2 uur duurt dan verschijnt een waarschuwingsscherm in beeld waarmee u opnieuw kunt inloggen. Ook dan komt u gewoon terug op de pagina waar u bezig was.
Terug naar boven


De pdf-bestanden

De binnen deze website opgenomen pdf-bestanden hebben allemaal een resolutie van 300dpi en zijn te downloaden.
De meeste bestanden hebben, door de hoge resolutie, een gemiddelde grootte tussen 40MB en 60MB. Dit kan de laadtijd van het bestand sterk beïnvloeden. Tijdens het laden verschijnt de voorpagina altijd direct op uw scherm, wacht met scrollen altijd totdat het bestand volledig is ingeladen.
Afhankelijk van het apparaat waarmee u de website bekijkt én de browser die u hierbij gebruikt kunnen er verschillen zijn in de wijze waarop een en ander werkt.

 • Elke browser heeft een eigen voorziening om pdf-bestanden te openen en te tonen, daardoor zijn er verschillen.
  Niet elke browser toont bijvoorbeeld standaard een knop om het bestand te downloaden.
 • Sommige browsers hebben als standaard de instelling om elk bestand direct te downloaden. Door de grootte van de bestanden kan dat, vooral bij tablets en smartphones, veel en wellicht ongewenst werkgeheugen, opslagruimte en bandbreedte kosten. Dat kan hinderlijk zijn als u het nummer alleen maar even wilt ‘doorbladeren’. Bij de meeste browsers kunt u deze werking zelf aanpassen via instellingen.
 • Er zijn browsers waarbij u zelf kunt instellen of bestanden in de browser worden geopend of dat u dat liever in een apart leesprogramma wilt doen, zoals bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader.
 • Niet elke browser geeft in de eigen pdf-weergavemodus een zoekvak weer.
Terug naar boven


Zoekmogelijkheden binnen deze website

Algemeen:

 • Het is niet mogelijk om vanuit een gewoon browserscherm te zoeken in de pdf-bestanden. Dat kan alleen wanneer u het pdf-bestand hebt geopend in een pdf-leesprogramma met die mogelijkheid.
 • De zoekfuncties binnen deze website zijn niet hoofdlettergevoelig.
 • De zoekfuncties geven alleen de resultaten weer waar een zoekterm geheel in voorkomt.
 • Twee losse woorden zullen altijd als twee aparte zoektermen worden behandeld, een koppelde zoekterm opgeven is niet mogelijk.

Er zijn meerdere zoekvakken binnen de website aanwezig:

 • Het zoekvak dat is opgenomen in de menubalk.
  Met dit vak worden alle tekstpagina’s van deze hele website doorzocht.
  Omdat deze zoekoptie, afhankelijk van de zoekterm, heel veel resultaten kan opleveren is er voor een aantal situaties een eigen en beperkter werkend zoekgebied ingesteld.
 • Zoekvakken binnen een bepaalde pagina of een groep van pagina’s.
 • Een voorbeeld hiervan is de informatie over de edities. Daar is per kalenderjaar een zoekvak aan de pagina’s toegevoegd. Hiermee worden alleen de tekstpagina’s over de in dat jaar uitgegeven edities doorzocht.

U kunt op verschillende manieren een zoekterm invoeren:

 • Zoeken naar 1 woord: dan zult u uw zoekterm in alle gevonden resultaten donkergeel geaccentueerd zien staan.
 • Zoeken naar meer woorden tegelijk. Hier heeft u meerdere mogelijkheden.

  • Als u de ingevoerde termen alleen met een spatie scheidt zullen deze in de resultaten allemaal weer in donker geel worden geaccentueerd.
  • U kunt de zoektermen ook scheiden met het @teken (het teken tussen spaties zetten). Dan krijgen de woorden in de zoekresultaten ieder een eigen accentkleur. Dit werkt tot vijf verschillende woorden binnen één keer zoeken.

NB: Vooral in de oudere jaargangen zal het automatisch zoeken naar bepaalde woorden lastiger zijn door de spellingswijzigingen in de loop der jaren. Datzelfde geldt ook voor geografische namen.
Terug naar boven


Cumulatieve index

Van de jaargangen 1922 tot en met 2008 werd een cumulatieve index opgesteld na het verschijnen van het laatste nummer van het jaar. Deze index werd meestal in een van de eerste edities van het volgende jaar in het blad opgenomen en bevatte niet alleen de titels van speciale artikelen, maar ook die van de vaste rubrieken en veel persoons- en landsnamen et cetera. De laatste index die in het blad zelf verscheen was die van 2004 in het nummer 2005-2. Met het verschijnen van de eerste cd-rom in de zomer van 2005, met daarop de digitale jaargang 2004, werd de cumulatieve index voortaan als apart pdf-bestand op de cd-roms gezet. Wie een papieren exemplaar van de index wenste kon die tegen portokosten bestellen. Met ingang van de jaargang 2009 is helemaal gestopt met het opstellen van een cumulatieve index.
Van alle jaren waarvan een cumulatieve index bestaat zijn die pagina’s gemakshalve als set in een apart pdf-bestand toegevoegd aan de lijst van edities van het betreffende jaar. Daardoor zijn deze dus ook als los bestand te downloaden.
Terug naar boven


De eerste Philatelie
Nr 1 cover top

De nieuwste Filatelie
Nieuwste-editie

Tussenliggende nummers
cover 2015-01

cover 2019-01

cover 2018-01

cover 2017-01

cover 2016-01