Nummer 1972-7/8

Jaargang 49      Editie nr. 575/576

Jublileumnummer 1922-1972

Verschijningsdatum: -07-1972
cover

 

  Inhoud:

362 De geschiedenis van het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie