Nummer 2015-3

Jaargang 93      Editie nr. 1045

portzegels en ‘met port belast’ Brievenbeursnummer

Verschijningsdatum: 5-03-2015
cover 2015-03

Bij de voorpagina:

Dit themanummer van Filatelie volgt, zoals alle jaren, het thema van de Brievenbeurs in Gouda: Portzegels en ‘met port belast’. Een grote verscheidenheid aan ‘port-artikelen’ zijn opgenomen in dit nummer, en vele landen worden belicht, zoals China. Afgebeeld is lokale post Chingkiang 1895, portzegel op ongefrankeerd krantenbandje.

 

  Inhoud:

158 Uit de wereld van de filatelie
160 Verzamelgebied Nederland
162 Bondspagina’s
164 De tandjes van de macht bijten ook in strafport
168 Het positioneren van de lichtblauwe portzegels
171 Hertogpost 2015
172 Het strafport in de Freie Stadt Danzig 1920-1939
176 Verhoogd port wegens ongeldige frankering
179 De Posthoorn
182 Met port belaste stukken verzonden van en naar de Wereld Jamboree 1937
184 Poste Restante
188 Kraamkamer [8]
190 Port Nederlands-Indië 37½ cent
190 22e Internationale Brieven-, postzegel, stempel- en prentbriefkaartenbeurs
191 Een brief uit Palestina
192 Exotische portbrieven
195 Terug naar 1899
196 Wij lazen voor u
198 De Landmail portlabels van Nederlands-Indië
201 Raadsels
204 Filatelistische evenementen
206 Grootrondstempels vanaf 1920
209 Nederlandse stempels
209 Nieuw bij PostNL
210 Postzegelboekjes
212 Maximafilie
213 Nieuwe uitgiften
222 Turkijereis
223 Expresse op verzoek
224 Thematisch panorama
226 Kleine annonces

Zoeken binnen het jaar 2015
Open bestand

Alle edities uit 2015:

(paginanummers in de editie)
Nummer 2015-1     (1–68)
Nummer 2015-2     (69–144)
Nummer 2015-3     (145–228)
Nummer 2015-4     (229–296)
Nummer 2015-5     (297–364)
Nummer 2015-6     (365–432)
Nummer 2015-7/8 (433–508)
Nummer 2015-9     (509–576)
Nummer 2015-10   (577–660)
Nummer 2015-11   (661–728)
Nummer 2015-12   (729–796)