Nummer 2015-4

Jaargang 93      Editie nr. 1046

Maximafilie in Mexico

Verschijningsdatum: 2-04-2015
cover 2015-04

Bij de voorpagina:

Het beeld bestaat dat maximumkaarten, een aparte tentoonstellingsklasse, uitsluitend moderne kaarten betreffen. In de vaste rubriek in dit blad ziet u echter regelmatig ook oude kaarten, zoals die uit Mexico, 1935.

 

  Inhoud:

238 Uit de wereld van de filatelie
240 Verzamelgebied Nederland
242 Bondspagina’s
244 Estafette Tweede Wereldoorlog [8]
246 Postgeschiedenis van Tsjecho-Slowakije [IV]
251 Waar het Engelse kamp toe leidde
254 Fiume: een stad, een staat en een vreemde dichter
256 Wij lazen voor u
258 Riau
261 De Posthoorn
264 Valeurs-à-Recouvrer (in te vorderen waarden) [2]
268 Verbroken postverbindingen als gevolg van militaire operaties in Europa [2]
271 Kraamkamer [9]
272 Filatelistische evenementen
274 De ontstaansgeschiedenis en de kleuren van de 1e emissie 1852 in een notendop
277 Nederlandse stempels
278 Nieuw bij PostNL
278 Circulaires
280 Postzegelboekjes
282 Maximafilie
283 Nieuwe uitgiften
291 Terug naar 1933
292 Thematisch panorama
294 Kleine annonces

Zoeken binnen het jaar 2015
Open bestand

Alle edities uit 2015:

(paginanummers in de editie)
Nummer 2015-1     (1–68)
Nummer 2015-2     (69–144)
Nummer 2015-3     (145–228)
Nummer 2015-4     (229–296)
Nummer 2015-5     (297–364)
Nummer 2015-6     (365–432)
Nummer 2015-7/8 (433–508)
Nummer 2015-9     (509–576)
Nummer 2015-10   (577–660)
Nummer 2015-11   (661–728)
Nummer 2015-12   (729–796)