Nummer 2018-11

Jaargang 96      Editie nr. 1085

Verschijningsdatum: 1-11-2018
cover 2018-11

Bij de voorpagina:

Wat is de betekenis van de tekst postabonnement op kranten- of drukwerk-bandjes?
Deze vraag was de reden voor nader onderzoek. Helaas bleken er, voor zover bekend, geen publicaties op dit gebied, de uitdaging werd daarom nog groter. Het blijkt een interessant en uitgebreid onderwerp te zijn.

 

  Inhoud:

580 Uit de wereld van de filatelie
582 Bondspagina
583 Thema Brievenbeursnummer: Markante gebeurtenissen
585 Maximafilie
586 Wapenstilstand of capitulatie
591 Lezerspost
592 De grensconflicten tussen Costa Rica en Nicaragua
595 Nederlandse stempels
596 Een opmerkelijke postwissel uit 1912
598 Postabonnementen [2]
603 De Posthoorn
608 Tien jaar zelfinktende tuimelstempels: 2006–2016 [3]
611 Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (N.O.T.)
612 Filatelistische evenementen
614 Kijk op Frankrijk [8]
614 Boekenplank
615 Iets over het gebruik van de 1 cent Van Krimpen [4]
619 Terug naar 1943
620 Wij lazen voor u
623 Tempo doeloe 1922
624 Postzegelboekjes
626 Nieuwe uitgiften
631 Kleine annonces
632 Thematisch panorama

Zoeken binnen het jaar 2018
Ingelogde abonnees hebben toegang tot het pdf bestand.

Alle edities in 2018:

(paginanummers in de editie)
Nummer 2018-1     (1–60)
Nummer 2018-2     (61–120)
Nummer 2018-3     (121–196)
Nummer 2018-4     (197–256)
Nummer 2018-5     (257–316)
Nummer 2018-6/7 (317–376)
Nummer 2018-8     (377–436)
Nummer 2018-9     (437–496)
Nummer 2018-10   (497–576)
Nummer 2018-11   (577–636)
Nummer 2018-12   (637–700)